Kezdőlap » Balatoni horgászrend és infó » Behúzós horgászrend

Balatoni horgászrend és infó / Behúzós horgászrend

 

 

Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon

 

 

A Balatonra behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegyet váltott horgász köteles betartani a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 27. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Balatoni Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzós (bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a tó különleges természeti értékkel bíró nagytestű pontyállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a nagy pontyok elvándorlását, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.

 

1. Általános rendelkezések:

 

1.1. A behúzós (behordós) horgászat célja a békés halak kifogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

 

1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).

 

1.3. A fenti elv alapján a behúzós horgász jeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).

 

1.4. Behúzós horgászatra területileg három esetben van lehetőség:

 

1.4.1. Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyet, amelyekre a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.

 

1.4.2. A vízparti ingatlantulajdonosok, amennyiben saját telkükön behúzós módszerrel szeretnének horgászni, a szükséges jegy birtokában megtehetik azt, de bejelentési kötelezettségük van. A bejelentést a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető bejelentő felületen kell megtenni a horgászhely pontos megnevezésével, (utca, házszám) és a horgászni kívánt időszak megjelölésével. A helyet kiadhatják vendégeik számára is, de a bejelentési kötelezettségért, valamint, hogy a vendégek rendelkezzenek a szükséges területi jeggyel, minden esetben az ingatlan tulajdonosa (a behúzós hely regisztrálója) is felel. Amennyiben szabályszegés történik, a szabálytalankodó ellen eljárunk és a továbbiakban a helyen nem engedélyezzük a behúzós horgászatot. Ezen helyek foglalása – a tulajdonos szándéka szerint – elsősorban privát jellegű, de lehet akár az előző pont szerinti nyílt rendszer része is. A behúzós horgászatra regisztrált vízparti ingatlantulajdonos a szükséges jegy kiváltásával és a fentebb megjelölt bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzést végző személyek előzetes egyeztetést követően a parti ingatlanon keresztül is megközelíthessék a horgászhelyét.

 

1.4.3. A teljesen szabad vízparti közterületeken is van lehetőség behúzós horgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll az előző pontban leírtak szerint, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.

 

1.5. A behúzós horgászat a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) jégvesztétől május 31.-ig, illetve szeptember 15.-től jégbeálltáig 00:00-24:00 óráig engedélyezett.

 

1.6. Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum három jövőbe mutató, érvényes foglalása lehet!

 

1.7 A foglalható behúzós horgászhelyek területhasználati rendjének megsértése a balatoni horgászrend megsértésének minősül.

 

1.8. A behúzós horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége bejelentkezni. Horgászat megkezdésének tekintendő a bójázás, és az etetés is. A bejelentkezéssel a vízparton ténylegesen eltöltött időszakot kell megjelölni, mely minimum 1, maximum 7 nap lehet.

 

1.9.. A lefoglalt horgászhelyhez tartozó területen az érvényes foglalás idejére sátor felállítása, vagy lakókocsi telepítése engedélyezett, amennyiben a terület tulajdonosa/fenntartója ahhoz hozzájárul.

 

1.10. A behúzós horgász, a bejelentkezés időtartama alatt (behúzva) megfogott őshonos halakat köteles a Balatonba visszaengedni. A bejelentkezés időtartamán kívül fogott halat a bejelentkezés időtartama alatt a horgászhelyen tartani TILOS!

 

1.11. Érvényes bejelentkezéssel, behúzásra feljogosító területi horgászjeggyel rendelkező horgász akkor sem tarthat meg őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.

 

1.12. Minden 20 kg feletti pontyot köteles bejelenteni a behúzós horgász a kifogást követő 72 órán belül telefonon keresztül. Továbbá köteles a horgászatot követően az ugyfelszolgalat@balatonihal.hu címre elküldeni a ponty mindkét oldaláról készült fényképeket a pontos súly, dátum, helyszín adatokkal. A bejelentés részletei a boiliebalaton.hu oldalon olvashatóak.

 

1.13. A hatályos Hhvtv. értelmében a megfogott, nem őshonos halfajokat nem szabad visszaengedni a Balatonba. Amennyiben ilyen hal (amur) kerül horogra, és azt a horgász nem kívánja megtartani, jelezze Társaságunk felé (+36303503333), gondoskodunk annak elszállításáról.

 

2. A behúzós horgászat szabályai:

 

2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

 

2.2. 18. évét be nem töltött horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.

 

2.3. Április 1. – április 30. közötti időszakban érvényes bejelentkezéssel, valamint behúzásra feljogosító engedély megléte esetén a behúzós horgász a Balatoni Horgászrend 6. pontja alól (csónakos tilalom) felmentést kap. Ebben az időszakban a vízen tartózkodás az alábbi esetekben engedélyezett:

 

a) a hal fárasztása, visszaengedése,

 

b) a horgászhely etetése,

 

c) helykeresés, vagy a szerelék behúzása.

 

2.4. Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik.

 

2.5. Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!

 

2.6. Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos!

 

2.7. A leakadt végszereléket a behúzós horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az akadás helyéhez a lehető legközelebb elvágni amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.

 

2.8. Szonár használata a Hhvtv. szabályozása szerint engedélyezett.

 

2.9. Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

 

2.10. Horgászni kizárólag a foglaláshoz tartozó, kijelölt horgászhelyen belül lehet.

 

2.11. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

 

2.12. Horgászonként 2 db dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani!

 

2.13. A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen más behúzós horgász nem horgászhat.

 

2.14. A felszerelés bejuttatása partról történő bedobással, vízbe gyaloglós behordással, etetőhajóval vagy csónakkal történő behordással történhet.

 

2.15. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a horgászhely partvonalától mért 350 méter a Balatonfűzfői Horgász Egyesület kikötőjétől nyugati irányba Keszthelyig, a BHNP Zrt. kikötőjéig, a fennmaradó partszakaszokon 450 m.

 

2.16. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

 

a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;

 

b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

 

2.17. A Balaton teljes medre vízi út - hajózásra alkalmas vízterület. Ezt szem előtt tartva a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a vízijármű vezetőjének irányába, amennyiben a felszerelésében, a vízijármű közlekedéséből eredeztethetően bárminemű kára keletkezik. A horgásznak - különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetősége minimalizálható.

 

2.18. A bojlis versenyek ideje alatt - a Balaton teljes területén – behúzva horgászni, a versenyzők kivételével más horgásznak TILOS! A versenyek időpontjairól a www.ibcc.hu, www.balatonibojlisverseny.hu, www.boiliebalaton.hu oldalakon tájékozódhatnak.

 

3. A kíméletes bánásmód szabályai:

 

3.1. Őshonos halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

 

3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a kifogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

 

3.3. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:

  • Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült merev oldalfallal rendelkező matrac, azaz „pontybölcső”. (A halak elhelyezésére az említett eszközt megnedvesítve kötelező használni!)
  • Sűrű szövésű, min. 90 x 90 cm-es merítőháló

3.4 A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

  • A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.
  • A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.

A fenti módon partra juttatott pontyot gyors fotózás és esetleges mérlegelést követően haladéktalanul köteles a horgász kíméletesen visszaengedni a vízbe.

 

3.5. Ha a behúzós jegyet váltott horgász a pontyon kívül más őshonos faj egyedét fárasztja ki csónakjából (pl: harcsa, csuka, süllő) a horogszabadítást követően azonnal köteles azt visszaengedni, az ilyen hal partra szállítása tilos!

 

3.6. A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében. A kifogott halat kizárólag a Társaság arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi kifogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.

 

3.7. A kifogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a www.boiliebalaton honlapon, a balatoni ponty-arcképcsarnokban. Kérjük a horgásztársakat, hogy a 10 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket lehetőség szerint küldjék meg Társaságunk számára az ugyfelszolgalat@balatonihal.hu e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk!

 

 

 

 

A behúzós balatoni horgászjegyben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános balatoni horgászrend rendelkezik, illetve a fenti szabály szerint horgászóknak az Amatőr Bojlisok Klubja által közzétett Etikai Kódexben foglaltakat tartjuk irányadónak.

 

A horgászrend 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

Az információk forrása a www.balatonihal.hu , és a www.boiliebalaton.hu oldalak.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kizárólag a saját oldalain feltüntetett információkért vállal felelősséget.


Információ

Kapcsolat

www.bojliskolcsonzo.hu

Cím: Fő utca 15.

8227 Felsőörs

E-mail cím: info@bojliskolcsonzo.hu

Telefonszám: 06703559345

NDY1NGY1MD